Karai Kasang a lachyum hte masha a lachyum

September 21, 2020

Karai Kasang a lachyum n nga jang, masha a lachyum mung n nga ai. Shing gyim masha a sari sadang hte asak mung n nga mat na rai nga ai; Akyang lailen tara hpe je hpre ai wa, shinggyim masha a asak hte sari sadang hpe mung n hkungga na re.Karai Kasang nga ai, hkye hkrang la ai lam nga ai ngu ai hpe shi nchye na re.Chye mayu ai ni hpe mung shayak na re.

Wa sarabyin  John Paul II, Encyclical Evangelium Vitae (1995), 21