MADU YESU A CHYOI PRA AI WUDANG

September 13, 2021

Anhte mungkan shinggyim masha ni gaw, agung alau , machyi makaw , si hkrung si htan hpe hkrum sha nga ra ai ni rai nga ga ai. Sidu hpe dang lu ai mungkan shinggyim gadai n nga yu shi nhten? Raitim dai tsinyam ni kaw nna anhte hpe shalawt ya lu ai gaw, Yesu Hkristu ngu ai anhte a Karai rai nga ai. Dai madu gaw gara hku dai si du hpe dang kau a ta? ngu nna anhte sawn hka ja yu ai shaloi Wudang ntsa e si hkam let bai hkrung rawt nna, awng padang hpe hkam la lu ai lam rai nga ai. Dai majaw Wudang gaw anhte ni yawng hpe Hkristu a hpung shingkang hte awng padang hpe jaw ya lu ai chyoi pra ai hkristu a Wudang nnan rai nga ai. Moi Pra gaw Wudang hpe grai hkrit ai baw hku masha ni janglang lai wa sai. Dai hku nan mu mada ma ai. Kaja wa mung Roma ni a prat ten hta Wudang gaw masha ni hpe sat ai shara rai nga ai. Masha a asak hpe lakau ya ai shara rai nga ai. Raitim anhte a Madu si hkam mat wa ai hpang kaw nna gaw Wudang gaw masha ni hpe si dam jaw ai nre ai sha htani htana asak jaw ai lam rai mat sai. Moi prat hta Wudang hpe sidu ni jailang  ai raitim, yaprat hta Wudang hpe htani htana a matu jailang ga ai. Dai majaw Yesu a wudang  gaw hpung shingkang rawng ai Chyoi pra ai wudang nnan rai nga ai.