NAWKU HPUNG : YESU A CHYEJU KUMLA

September 25, 2018

 

Yesu gaw, Nawku Hpung hku shi a Karai asak anhte hpe garan jaw let, anhte hte rau matut nna nga nga ai. Dai hpung gaw dinghta ga n’sta e Hkristu a nga nga ai kumla nan rai nga ai. Dai majaw, Nawku hpung hpe Yesu a chyeju kumla re ngu nna shamying na ging nga ai. Sakramentu langai ngai hpe anhte hkam la ai shaloi Yesu hte anhte hkrum lu ga ai. Wenyi asak chyeju ni hpe mung Shi a marang e Sakramentu  ni hku nna lu la ga ai. “Wenyi hte seng ai shaman ya ai lam amyu myu hpe Hkristu hta e, anhte hpe shaman ya mani ai (Ephesu 1:3).

Paska mungsung lam hku nna Yesu gaw anhte shingyin masha ni hpe Karai Kasang hte bai matut mahkai ya ai. Dai majaw Nawku Hpung gaw, Karai Kasang hte shinggyin masha lapran matut mahkai galaw ya ai kumla rai nga ai. Nawku Hpung gaw masha yawng a matu myit hkrum myit ra lam, hkye hkrang la lam hte myit mada shara rai nga ai, nga nna Vatican zuhpawng II hta tsun ai. Si ai kaw nna bai hkrung rawt ai Yesu gaw Chyoi Pra ai Wenyi a atsam hte Sakramentu ni hku nna anhte shingyim masha ni hpe Kawa Karai Kasang hte matut mahkai ya ai. “Hkristu hta e marai langai ngai rai nga ai lam, teng yang gaw, shi gaw nnan hpang da ai wa rai nga ai” (2Kor5:17).

Kaja ai sagu rem wa Yesu gaw, “Ngai nye a sagu ni hpe n htum n wai ai asak jaw da we ai rai nna, shanhte galoi mung hten bya ai hkrum na n rai” nga nna sagu ni hpe bau ya na matu Shi galaw na lam tsun da nu ai (Yawhan 10:28). Dai majaw Nawku Hpung hta Wenyi asak jaw ai Chyeju Kumla Sakramentu ni hpe tawn da nu ai.